I Semestr

       09.09.2013 - Zebranie wychowawców klas z rodzicami
       07.10.2013 - Zebranie wychowawców klas z rodzicami
       04.11.2013 - Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły
       16.12.2013 - Zebranie informacyjne m.in. o zagrożeniach ocenami
                   niedostatecznymi na koniec pierwszego semestru
       13.01.2014 - Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły
       03.02.2014 - Zebranie wychowawców klas z rodzicami

II Semestr

       10.03.2014 - Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły
       07.04.2014 - Zebranie wychowawców klas z rodzicami
       12.05.2014 - Zebranie informacyjne m.in. o zagrożeniach ocenami
                     niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
       16.06.2014 - Spotkanie wychowawców klas z rodzicami